<สามารถดูวีดิโอแบบเต็มจอได้โดย คลิกขวา->Zoom->Full Screen>

   คำถาม/การทักทาย
     อะไร
     ที่ไหน
     เมื่อไร(สิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว)
     เมื่อไร(สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น)
     เท่าไร
     อย่างไร
     ทำไม
     ชื่อ
     ชื่อภาษามือ
     ชื่อสะกดนิ้วมือ
     นามสกุล
     ภาษามือ
     คนปรกติ
     คนหูตึง
     คนหูหนวก
     พบ
     พบกันใหม่
     โชคดี
     ใช่
     ไม่ใช่
     ไม่เป็นไร
     ไม่สบาย
     ไม่สบายใจ
     สบาย/สบายดี/สบายใจ
     สวัสดี(อาวุโสกว่า)
     สวัสดี(อาวุโสน้อยกว่า)
     ขอบคุณ (อาวุโสกว่า)
     ขอบคุณ(อาวุโสน้อยกว่า)
     ขอโทษ (อาวุโสกว่า)
     ขอโทษ (อาวุโสน้อยกว่า)