<สามารถดูวีดิโอแบบเต็มจอได้โดย คลิกขวา->Zoom->Full Screen>

   ร่างกาย(ภายใน)
     ไต
     กระเพาะอาหาร
     ลำไส้เล็ก
     ลำไส้ใหญ่
     ตับ
     หัวใจ
     หลอดลม
     สมอง
     ปอด
     เลือด