ภาษามือไทย
  สี
  รสชาติ
  ยานพาหนะ
  เครื่องแต่งกาย
  ผลไม้
  ครอบครัว
  ของใช้ในบ้าน
  บุคคล
  เครื่องใช้ไฟฟ้า
  กีฬา
  ความรู้สึก
  อาหาร
  สถานที่
  พืชผัก
  สัตว์
  อาชีพ
  วิชา
  ธรรมชาติ อากาศ ฤดู
  สถานที่สำคัญ
  ร่างกาย(ภายนอก)
  ร่างกาย(ภายใน)
  จังหวัด
  ประเทศ
  จำนวนนับ
  วัน เดือน ปี
  เวลา
  คำถาม การทักทาย
  เพลงชาติ